Dzienny Dom Opieki Medycznej w Głogowie

Projekt Dzienny Dom Opieki Medycznej „DDOM Głogów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzienny Dom Opieki Medycznej
ul. Aleja Wolności 19A
67-200 Głogów

Dzienny Dom Opieki Medycznej to zupełnie darmowa:

Opieka medyczna, rehabilitacja, wsparcie powrotu do zdrowia dzięki terapii, towarzystwu i rozrywce.

Dzienny Dom Opieki Medycznej  w Głogowie powstał z myślą o seniorach oraz innych osobach potrzebujących wsparcia czy też dodatkowej opieki w powrocie do zdrowia po przebytej chorobie czy hospitalizacji. Do każdego Pacjenta podchodzimy indywidualnie oferując różnorodne formy terapii. Jesteśmy godnym zaufania partnerem dla rodzin osób wymagających opieki.

W ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej zapewniamy:

 • indywidualne podejście w doborze form terapii: arteterapia, muzykoterapia, ćwiczenia poznawcze, pamięciowe, choreoterapia, ergoterapia, gry,
 • rehabilitację dopasowaną do potrzeb Pacjenta: masaż, ćwiczenia czynne, bierne, zabiegi fizjoterapeutyczne, magnetoterapia, elektroterapia, światłoterapia,
 • specjalistyczną opiekę medyczną zespołu terapeutycznego: lekarz geriatra, lekarz rehabilitacji, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog, logopeda, dietetyk, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny.
 •  wyżywienie wraz z terapeutycznym przygotowywaniem prostych posiłków
 • menu dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz konsultowane przez dietetyków
 • pomoc psychologiczną zapewniającą wsparcie dla seniorów i ich rodzin
 • z zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego zapewniamy niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie,
 • w razie potrzeby zwracamy koszty dojazdu do DDOM i powrotu do miejsca zamieszkania
 • Uczestnicząc w projekcie nie ponosisz żadnych kosztów, zyskać możesz wiele 🙂

Z troską zajmujemy się osobami, które:

 • są dotknięte schorzeniami wieku starczego
 • są bezpośrednio po chorobie czy pobycie w szpitalu
 • ukończyły 65 rok życia, jednak granica wieku nie jest wymagana
 • mają trudności w samodzielnym wypełnianiu codziennych czynności

W Dziennym Domu Opieki Medycznej  panuje rodzinna atmosfera oraz komfortowe warunki adekwatne do potrzeb osób starszych.

Jeśli masz jakieś pytania i chcesz dowiedzieć się więcej dzwoń pod nr telefonów:
606 831 549
501 636 203

Pliki do pobrania dla osób chętnych do udziału w projekcie. (wymagane są wszystkie poniższe dokumenty i oświadczenia):

Dokumenty które wypełnia i podpisuje lekarz:

Dokumenty które wypełnia i podpisuje pacjent:

Dokumenty które wypełnia i podpisuje opiekun pacjenta:

REGULAMIN