Dzienny Dom Opieki Medycznej w Głogowie

Zakończenie projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej w Głogowie

Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2023 r. zakończyliśmy realizację projektu pn.: „DDOM Głogów” nr RPDS.09.03.00-02-0005/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie udzielania świadczeń w projekcie 161 osób niesamodzielnych ukończyło leczenie. Tym samym osiągnięto założone w projekcie rezultaty.

Pragniemy poinformować, że pomimo zakończenia realizacji projektu w dalszym ciągu przyjmujemy podopiecznych i co najmniej do 30.07.2027 r. w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do świadczenia usług DDOM w takim samym zakresie jak dotychczas (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości chętnych – min. 10 osób). Od dnia 01 lipca 2023 r. pobyt w DDOM jest odpłatny, gdyż wraz z zakończeniem realizacji Projektu zakończyła się możliwość finansowania pobytu podopiecznych ze środków publicznych.

Osoby zainteresowane odpłatnym pobytem w Dziennym Domu Opieki Medycznej zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 731 407 307

W przypadku włączenia świadczeń realizowanych przez DDOM do tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych, finansowanych przez NFZ, pobyt w placówce ponownie będzie bezpłatny, o czym zostaną Państwo poinformowani.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących powiat głogowski lub do osób, które przed przystąpieniem do projektu złożyły deklarację wyboru świadczeniodawcy, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w podmiocie realizującym projekt – w Geriamedzie

———

Projekt Dzienny Dom Opieki Medycznej „DDOM Głogów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzienny Dom Opieki Medycznej
ul. Aleja Wolności 19A
67-200 Głogów

Dzienny Dom Opieki Medycznej to zupełnie darmowa:

Opieka medyczna, rehabilitacja, wsparcie powrotu do zdrowia dzięki terapii, towarzystwu i rozrywce.

Dzienny Dom Opieki Medycznej  w Głogowie powstał z myślą o seniorach oraz innych osobach potrzebujących wsparcia czy też dodatkowej opieki w powrocie do zdrowia po przebytej chorobie czy hospitalizacji. Do każdego Pacjenta podchodzimy indywidualnie oferując różnorodne formy terapii. Jesteśmy godnym zaufania partnerem dla rodzin osób wymagających opieki.

W ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej zapewniamy:

 • indywidualne podejście w doborze form terapii: arteterapia, muzykoterapia, ćwiczenia poznawcze, pamięciowe, choreoterapia, ergoterapia, gry,
 • rehabilitację dopasowaną do potrzeb Pacjenta: masaż, ćwiczenia czynne, bierne, zabiegi fizjoterapeutyczne, magnetoterapia, elektroterapia, światłoterapia,
 • specjalistyczną opiekę medyczną zespołu terapeutycznego: lekarz geriatra, lekarz rehabilitacji, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog, logopeda, dietetyk, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny.
 •  wyżywienie wraz z terapeutycznym przygotowywaniem prostych posiłków
 • menu dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz konsultowane przez dietetyków
 • pomoc psychologiczną zapewniającą wsparcie dla seniorów i ich rodzin
 • z zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego zapewniamy niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie,
 • w razie potrzeby zwracamy koszty dojazdu do DDOM i powrotu do miejsca zamieszkania

Z troską zajmujemy się osobami, które:

 • są dotknięte schorzeniami wieku starczego
 • są bezpośrednio po chorobie czy pobycie w szpitalu
 • ukończyły 65 rok życia, jednak granica wieku nie jest wymagana
 • mają trudności w samodzielnym wypełnianiu codziennych czynności

W Dziennym Domu Opieki Medycznej panuje rodzinna atmosfera oraz komfortowe warunki adekwatne do potrzeb osób starszych.

Uczestnicząc w projekcie nie ponosisz żadnych kosztów, zyskać możesz wiele 🙂

Pliki do pobrania dla osób chętnych do udziału w projekcie. (wymagane są wszystkie poniższe dokumenty i oświadczenia):

Dokumenty które wypełnia i podpisuje lekarz:

Dokumenty które wypełnia i podpisuje pacjent:

Dokumenty które wypełnia i podpisuje opiekun pacjenta:

REGULAMIN