Dom Opieki “Domowe Zacisze” powstał w miejsce projektu “Dziennego Domu Opieki Medycznej” (w tej formie udzielał wsparcia pacjentom po leczeniu szpitalnym w okresie od 1 września 2016r. do końca czerwca 2018r.) Obecnie z Domu Opieki można nadal korzystać na warunkach DDOMu (do czerwca 2021 roku).

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kożuchowie to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Więcej informacji, dot. trwałości projektu tutaj:
Regulamin DDOM:
http://www.pielegniarki-polozne.pl/ddom-kontynuacja-projektu/ddom-regulamin/