DZIEŃ DOBRY!

 

Jesteśmy Podmiotem Leczniczym, świadczącym głównie usługi Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), z zakresu pielęgniarki i położnej. Sprawujemy opiekę nad pacjentami do nas zadeklarowanymi w ramach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Oznacza to, że każda osoba posiadająca ubezpieczenie zdrowotne, może skorzystać z usług pielęgniarki i położnej. Naszym pacjentom oferujemy także szereg usług wykonywanych dodatkowo.

 

Jednym, bardzo długim zdaniem, zajmujemy się tym:

„Profesjonalne udzielanie świadczeń medycznych z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej, podstawowej opieki zdrowotnej pielęgniarki i położnej oraz Dziennego Domu Opieki Medycznej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz oczekiwaniami pacjentów”.

 

 

…ale pozwólcie, że przedstawimy nas i nasz styl pracy oraz podejścia do pacjenta w kolejnych zakładkach 🙂