with Brak komentarzy
Informujemy o rozstrzygnięciu Ogłoszenia o zamówieniu na wynajem lokalu w związku z realizacją projektu DDOM Głogów.
Wybór wykonawcy:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów , NIP 693-000-91-45,
data wpłynięcia oferty: 24.05.2019r.
Cena 18,45 zł brutto za m2.
 
Pełna lista Podmiotów które złożyły ofertę:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów , NIP 693-000-91-45
Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów, NIP 693-217-51-90
 
Opublikowano: 07.06.2019r

Leave a Reply